Działalność gospodarcza

Pierwszym krokiem jest dokładne wypełnienie formularza CEIDG-1. Warto wspomnieć, iż do 1 lipca 2011 roku każdy przyszły przedsiębiorca musiał osobiście udać się do urzędu gminy, ZUS-u, urzędu skarbowego oraz pozostałych instytucji. Obecnie wszystkie formalności zostały nieco uproszczone – wystarczy wypełnić wniosek CEIDG-1 podając nasze dane osobowe oraz oczywiście dane zakładanej przez nas firmy, a następnie dostarczyć formularz do właściwego urzędu gminy lub miasta, który automatycznie dokona zgłoszenia przedsiębiorstwa również do urzędu skarbowego, GUS-u oraz ZUS/KRUS. Wniosek można złożyć za pośrednictwem formularza elektronicznego, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG (wymagany jest podpis elektroniczny) lub też w formie papierowej bezpośrednio w urzędzie. Co ważne, wnioski o wpis do ewidencji gospodarczej są wolne od opłat.

Co zawiera formularz CEIDG-1?

- podanie o nadanie numeru NIP (jeśli przedsiębiorca wcześniej go nie posiadał)

- wniosek o formę opodatkowania firmy,

- wniosek o nadanie numeru REGON,

- informację na temat numeru firmowego konta bankowego,

- zgłoszenie płatników składek osób ubezpieczonych.

Jeśli chcemy zarejestrować naszą firmę jako płatnik od towarów i usług (VAT) musimy wypełnić dwa dodatkowe wnioski VAT-R oraz VAT-5. Natomiast w przypadku, gdy chcemy prowadzić działalność gospodarczą na terenie całej Unii Europejskiej wypełniamy jeszcze druk VAT-R/UE. Opłata rejestracji do VAT wynosi 170 zł.

Krok 2 – Założenie firmowego konta bankowego oraz pieczątka

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wymogiem posiadania rachunku bankowego dla firm. Dotyczy to w szczególności tych przedsiębiorstw, które są VAT-owcami, a także tych, których należności oraz zobowiązania pieniężne przekraczają kwotę 150 tys. euro. Na etapie zakładania rachunku firmowego warto również wyrobić pieczątkę, która zwykle jest wymagana przez banki podczas załatwiania formalności. Pieczątka powinna zawierać nazwę firmy, imię i nazwisko właściciela, adres siedziby firmy, telefon, REGON oraz NIP.