Spółka Cywilna

Spółka cywilna z punktu widzenia prawa cywilnego nie posiada odrębnej podmiotowości prawnej, wystarczy jedynie zawrzeć odpowiednią umowę, bowiem podczas jej zakładania nie jest nawet konieczna rejestracja w KRS. Spółka cywilna daje nam możliwość prowadzenia firmy przez więcej niż jedną osobę.

 

Krok 1 – umowa spółki cywilnej

Spółka cywilna powstaje poprzez zawarcie stosownej umowy pomiędzy jej wspólnikami. Treść dokumentu została uregulowana przez Kodeks Cywilny. Co ważne, umowa musi być zawarta w formie pisemnej, a ewentualne zmiany powinny być dokonywane za pomocą aneksów.

Co powinna zawierać umowa spółki cywilnej?

- nazwa spółki cywilnej,

- informacje o wszystkich wspólnikach,

- przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej,

- wartość oraz rodzaj wniesionego wkładu,

- sposób podziału zysków,

- sposób reprezentacji spółki,

- okres na jaki została zawarta umowa spółki (oznaczony lub nieoznaczony).

Krok 2 – Rejestracja spółki cywilnej

Mimo, iż spółka cywilna nie podlega bezpośredniemu zgłoszeniu do żadnych z państwowych rejestrów, to wszyscy jej wspólnicy mają obowiązek rejestracji spółki z wykorzystaniem formularza CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy oraz w KRS (w przypadku prowadzenia przez nich działalności w ramach spółki prawa handlowego). Spółka cywilna jest także płatnikiem podatku VAT, tak więc wymagane jest również złożenie przez wspólników wniosku o nadanie numeru NIP. Co więcej, spółka jest również podmiotem gospodarki krajowej, dlatego niezbędne jest także uzyskanie przez nią numeru REGON poprzez dokonanie zgłoszenia w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym.

Warto tutaj przypomnieć, iż obecnie całą rejestrację działalności, nadanie numeru NIP, REGON oraz dokonanie zgłoszenia do ZUS można przeprowadzić w tzw. jednym okienku we właściwym dla siedziby spółki urzędzie gminy. Po zarejestrowaniu spółki w urzędzie skarbowym oraz GUS, a także po dokonaniu odpowiednich zmian w ewidencjach i KRS można rozpocząć działalność w ramach prowadzonej spółki cywilnej.