Spółka Jawna

Spółka jawna należy do osobowych spółek prawa handlowego, jej umowa powinna być zawarta pisemnie pod rygorem nieważności. Należy jednak zaznaczyć, iż nie jest wymagane zachowanie formy aktu notarialnego.

 

Krok 1 – Sporządzenie umowy spółki

Prawidłowe sporządzenie umowy spółki jawnej jest pierwszym i najważniejszym krokiem, aby podmiot mógł zacząć występować w obrocie prawno-handlowym.

Co powinna zawierać umowa spółki jawnej?

- firmę oraz siedzibę spółki,

- określenie rodzaju oraz wartości wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników,

- przedmiot działalności spółki,

- czas trwania spółki w przypadku, jest oznaczony.

Krok 2 – Wpis spółki do rejestru

Spółka jawna powstaje dopiero z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego niezbędne jest przedstawienie następujących danych:

- przedmiot działalności spółki,

- nazwiska oraz imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki,

- firma, siedziba i adres spółki,

- informacje na temat wspólników (dane osobowe, adres).

Wymagane formularze:

- KRS-W1 jest podstawowym wnioskiem,

- KRS-WA – gdy spółka będzie posiadała oddziały,

- KRS-WB – celem wpisania danych wspólników spółki jawnej,

- KRS-WH – w przypadku gdy spółka jawna powstaje w wyniku przekształcenia,

- KRS-WK – dla wskazania wspólników reprezentujących spółkę i sposobu reprezentacji spółki,

- KRS-WL – w przypadku ustanowienia prokurentów,

- KRS-WM – celem wskazania przedmiotu działalności spółki,

- KRS-ZN – w przypadku, gdy zamierzamy wraz z rejestracją złożyć np. sprawozdanie finansowe spółki.

Rejestracja spółki jawnej wiąże się również z wymogiem nabycia numeru NIP oraz REGON. Wszystkie formalności można jednak załatwić już podczas zgłaszania spółki do KRS w ramach tzw. jednego okienka.

Jakie są opłaty związane z rejestracją spółki jawnej?

- opłata od wniosku o zarejestrowanie spółki jawnej w rejestrze przedsiębiorców w KRS wynosi 500 zł,

- opłata za ogłoszenie wpisu do KRS wynosi 100 zł,

- zgłoszenie spółki jako płatnika VAT to koszt 170 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 0,5 % od łącznej wartości wkładów.