Spółka Komandytowa

W celu założenia spółki komandytowej należy przede wszystkim sporządzić odpowiednią umowę notarialną, a także zarejestrować podmiot w rejestrach oraz urzędach poprzez złożenie określonych formularzy.

Krok 1 – umowa spółki

Umowa spółki komandytowej musi być zawarta pisemnie w formie aktu notarialnego i powinna zawierać następujące informacje:

- firmę i siedzibę spółki,

- przedmiot działalności spółki,

- czas trwania spółki, jeśli jest on oznaczony,

- określenie rodzaju oraz wartości wkładów wnoszonych przez każdego ze wspólników,

- kwotowe oznaczenie zakresu odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli tzw. suma komandytowa.

Krok 2 – Rejestracja spółki w KRS

Oprócz umowy, w celu rozpoczęcia skutecznego funkcjonowania na rynku, konieczne jest zarejestrowanie naszego podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS. W tym celu składamy formularz KRS-W1. Dodatkowo należy dołączyć do niego następujące wnioski oraz dokumenty:

- KRS-WC dotyczące danych wspólników,

- KRS-WK – informacje o wspólnikach, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki,

- KRS-WM – opisanie przedmiotu działalności spółki,

- KRS-WL – informacje o prokurentach jeśli zostali powołani,

- umowa spółki w formie wypisu z aktu notarialnego,

- wykaz wspólników z adresami,

- notarialnie poświadczone wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Co ważne, rejestracja spółki komandytowej wiąże się z koniecznością nabycia numeru NIP oraz REGON. Jednak wszystkie formalności można załatwić za jednym razem podczas zgłaszania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jakie są opłaty związane z rejestracją spółki komandytowej?

- opłaty notarialne to 160 zł za przygotowanie umowy w formie aktu notarialnego, 6 zł za każdą stronę odpisu umowy, 20 zł za każdorazowe poświadczenie za zgodność wzoru podpisów komandytariuszy,

- opłaty rejestracyjne to opłata od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS 500 zł oraz opłata za zgłoszenie wpisu do KRS 100 zł,

- dodatkowe opłaty m.in. opłata rejestracyjna za zgłoszenie spółki komandytowej jako podatnika VAT – 170 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % wartości wkładów wniesionych przez wspólników.