Wniosek CEIDG-1

Wraz z uruchomieniem CEIDG został wprowadzony także nowy formularz, z którym każdy przedsiębiorca bez wątpienia powinien się zapoznać. Wniosek ten służy przede wszystkim rejestracji nowo założonej działalności gospodarczej, ale także poprzez jego wypełnienie właściciele istniejących już firm mogą zgłosić do urzędu wszelkiego rodzaju zmiany w danych przedsiębiorstwa, a także decyzje o zawieszeniu, wznowieniu lub zlikwidowaniu działalności.

Warto podkreślić, iż formularz CEIDG-1 spełnia także dodatkowe funkcje, co znacznie ułatwia oraz przyspiesza kontakt pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędem. I tak, składając wniosek CEIDG-1 właściciel firmy równocześnie składa następujące dokumenty:

- wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,

- zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne do urzędu skarbowego NIP,

- oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

- zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.