Obsługa księgowo-kadrowa

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest kompleksowa obsługa księgowo-kadrowa. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług, rzetelność oraz pełne zaangażowanie. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, dzięki czemu zawsze służymy naszą wiedzą oraz doświadczeniem, aby dopasować najbardziej korzystne rozwiązania w zakresie księgowości do prowadzonej przez Klienta formy działalności.

W skład naszych usług księgowych wchodzi prowadzenie:

- książek przychodów i rozchodów,

- ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego,

- ewidencji VAT w ujęciu krajowym oraz europejskim,

- ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,

- wyliczanie należności,

- sporządzanie oraz wysyłanie do Urzędu Skarbowego odpowiednich deklaracji.

W skład naszych usług kadrowo-płacowych wchodzi:

- aktualizacja oraz kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,

- aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów badań lekarskich – wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz szkoleń BHP – wstępnych i okresowych,

- obsługa pracowników w zakresie wystawiania określonych zaświadczeń o zatrudnieniu oraz uzyskiwanym wynagrodzeniu, które są wymagane przez banki, urzędy, sądy itp.

- sporządzanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania oraz zwalniania pracowników tj. umowy o pracę, świadectwa pracy,

- ewidencja czasu pracy (wykorzystywanie dni wolnych, urlopów, zwolnień lekarskich itp.),

- sporządzanie dokumentów dla ZUS (zgłoszeniowych oraz w celu wyrejestrowania),

- obsługa osób zatrudnionych w ramach wszelkiego rodzaju umów cywilno-prawnych – umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne, umowy o świadczenie usług, autorskie umowy o dzieło,

- przygotowywanie obowiązującej sprawozdawczości (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Główny Urząd Statystyczny),

- dodatkowe konsultacje oraz porady dla Klienta w kwestii bieżących spraw związanych z pracownikami i ich zatrudnianiem,

- stałe informowanie Klienta o najważniejszych zmianach w polskim prawie pracy związanych z księgowością oraz sprawami kadrowymi.