Pozyskiwanie dotacji unijnych

Nasza firma specjalizuje się w doradztwie gospodarczym oraz kompleksowej pomocy dotyczącej pozyskiwania środków z dostępnych Funduszy Unijnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, a także szeroką wiedzę w zakresie Funduszy Europejskich oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego i europejskiego. Co nas wyróżnia na rynku wśród konkurencji? Przede wszystkim pełne zaangażowanie we wszystkie realizowane przez nas projekty, doskonałą organizację pracy i terminowość, a także wysoką skuteczność pozyskiwania dotacji unijnych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów współpracy.

W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy:

- analizę projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny,

- dobór najbardziej korzystnego źródła finansowania pod względem potrzeb i możliwości Klienta,

- przygotowanie wniosków o dotacje wraz z całą niezbędną dokumentacją aplikacyjną oraz załącznikami,

- pełen nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji,

- doradztwo oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie,

- rozliczenia projektów (przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji, nadzór nad realizacją projektu, pełne doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień),

- dodatkowa pomoc podczas przeprowadzanych kontroli projektu oraz przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu i osiągniętych rezultatów.

Fundusze Europejskie na najbliższe lata

Najważniejsze dziedziny, które otrzymają wsparcie w ciągu najbliższych lata to: innowacje, współpraca przedsiębiorców i nauki, a także transport przyjazny środowisku. Natomiast głównymi odbiorcami funduszy europejskich będą przedstawiciele biznesu, w tym przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o działania na poziomie krajowym, to zgodnie z planami na lata 2014-2020 realizowanych będzie aż 6 tematycznych programów operacyjnych:

- Infrastruktura i Środowisko,

- Wiedza Edukacja Rozwój,

- Inteligentny Rozwój,

- Polska Cyfrowa,

- Program dla Polski Wschodniej,

- Pomoc Techniczna.