Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to bezsprzecznie jeden z najważniejszych dokumentów w każdym przedsiębiorstwie. Systematyczne prowadzenie KPiR wymaga niezwykle dużej dokładności i staranności, a także nie ukrywajmy, iż pochłania spore ilości czasu, które każdy przedsiębiorca z pewnością wolałby przeznaczyć na bardziej konkretne zajęcie związane z rozwojem swojej firmy. Właśnie dlatego, doskonałym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnych usług w zakresie prowadzenia KPiR. Nasza firma oferuje najwyższą jakość obsługi, rzetelność oraz zastosowanie rozwiązań, które znacznie usprawniają oraz skracają czas poświęcony na prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów.

Najważniejsze korzyści z podjęcia współpracy z naszą firmą to:

- terminowe wykonanie usługi,

- weryfikacja całej dokumentacji pod kątem przepisów podatkowych,

- gwarancja usług na wysokim poziomie,

- bezpieczeństwo podatkowe,

- zakres usług dopasowany do potrzeb oraz wymagań każdego Klienta.

Co to jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów?

Księga Przychodów i Rozchodów to dokument, który służy do ewidencji wszystkich operacji gospodarczych w formie uproszczonej przeprowadzonych w przedsiębiorstwie. W KPiR księguje się następujące operacje:

- wszelkiego rodzaju przychody m.in. przychody ze sprzedaży i inne,

- dokonanie zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych, a także wszelkie koszty uboczne związane z tymi transakcjami,

- wszystkie wydatki, przez które rozumie się wynagrodzenia (w gotówce oraz w naturze), a także pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów?

- osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy,

- spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za ubiegły rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro.