Rejestracja firm

Rejestracja firmy krok po kroku

Założenie firmy w Polsce, chociaż wydaje się skomplikowane, jest łatwym i dość szybkim procesem. Początkowo winniśmy wejść na stronę: www.firma.gov.pl.Znajdziemy na niejformularz CDIG,

którego wypełnienie jest niezbędne w przypadku rejestracji nowej działalności. Formularz ten wypełniamy elektronicznie. Jeżeli nie posiadamy tzn. podpisu elektronicznego, niezbędne jest wydrukowanie wypełnionego dokumentu, a następnie podpisanie go. Gotowy formularz zanosimy do najbliższego Urzędy Gminy.

Wypełniając wniosek o wpis do CEIDG wpisujemy następujące dane: swoje dane osobowe, nazwę naszej przyszłej firmy, planowaną liczbę osób pracujących oraz zatrudnionych, rodzaj działalności, datę rozpoczęcia działalności, miejsce wykonywania działalności, rodzaj opodatkowania i rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, numer naszego rachunku bankowego. Oczywiście informacji tych jest znacznie więcej.

Wniosek o wpis do CEIDG jest równocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON oraz NIP, a także wyborem formy opodatkowania.

Następnym krokiem jest udanie się do urzędu w celu złożenia druku NIP-2 bądź NIP D. Również, jeżeli chcemy być podatnikami VAT, musimy wypełnić formularz VAT-R. Rejestracja, jako podatnika VAT odbywa się w urzędzie właściwym ze względu na wykonywanie działalności (tam gdzie siedziba firmy).

W dowolnym oddziale ZUS, po złożeniu wniosku CEIDG winniśmy uzupełnić druk ZUA bądź ZZA, zależnie od tego czy posiadamy tylko działalność gospodarczą, czy dodatkowo pracujemy w innych miejscach. Mamy na to 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia – od daty rozpoczęcia działalności.

W większości dokumentów będzie nam niezbędny REGON. Z reguły dostajemy go pocztą po 2 tygodniach od momentu złożenia wniosku CEIDG. Mało, kto wie, iż REGON jest najczęściej dostępny już kolejnego dnia – można go sprawdzić w wyszukiwarce przedsiębiorców.