Zakładanie spółek z o.o.

Nasza kompleksowa usługa zawiera wszystkie niezbędne procedury związane z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Polski. Oferta dotyczy przygotowania projektu umowy spółki, a także pomoc w przygotowaniu oraz wypełnieniu pozostałych dokumentów i formularzy sądowych oraz urzędowych. Dodatkowo umawiamy również na spotkanie u notariusza w celu zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, a w razie potrzeby zapewniamy obecność także tłumacza przysięgłego, w przypadku zagranicznych wspólników. Pomagamy oczywiście w złożeniu wniosku rejestracyjnego wraz z wymaganymi dokumentami w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgłaszamy spółkę do urzędu statystycznego w celu uzyskania numeru REGON oraz do urzędu skarbowego uzyskując numer NIP. Dokonujemy także rejestracji spółki z o.o. jako podatnika VAT.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. stało się bardzo popularne od momentu obniżenia wymaganego kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych, który od 2014 roku wynosi 5,000 zł oraz możliwości zarejestrowania spółki w uproszczonej formie za pośrednictwem Internetu (taka opcja jest dostępna od 2011 roku).

Na czym polega rejestracja spółki z o.o.?

W celu założenia spółki z o.o. niezbędne jest przejście przez wszystkie procedury związane ze sporządzeniem umowy spółki, która zawiera informacje na temat nazwy oraz siedziby spółki, przedmiotu działalności, wysokości kapitału zakładowego, danych wspólników wraz z liczbą ich udziałów; zebraniem sumy kapitału zakładowego oraz dokonaniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ile trwa cały proces rejestracji?

Proces rejestracji spółki z o.o. jest dosyć czasochłonny, bowiem trwa od dwóch do trzech tygodni. Jest to zależne przede wszystkim od Krajowego Rejestru Sądowego oraz oczekiwania na zatwierdzenie oraz rejestrację wszystkich dokumentów. Jeśli więc przerażają Cię procedury związane z zakładaniem spółki z o.o., warto jest powierzyć ten proces specjalistom, którzy zminimalizują czas rejestracji.